Kursplan för läsåret 2002/2003
INSTALLATIONER OCH INNEKLIMATABK630
Building Services

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Lars Jensen, lars.jensen@bkl.lth.se. Prestationsbedömning: Betyg från skriftlig tentamen utgör slutbetyg. Dessutom krävs fullföljda laborationer, godkända konstruktionsuppgifter och deltagande i studiebesök. Övrigt: Kursen är obligatorisk för inriktning Husbyggnadsteknik.

Mål
Målet med kursen är att studenten ska få en allmän och fördjupad kunskap om olika inneklimatfaktorer och att få kunskap om installationssystem i såväl enklare som mer avancerade byggnader.

Innehåll
Teknologerna ska efter avslutad kurs:

Litteratur
Installationsteknik AK för V, Avd för installationsteknik.
Installationsteknik FK, Avd för installationsteknik.