Kursplan för läsåret 2002/2003
ENERGIHUSHÅLLNING I BYGGNADERABK100
Energy Conservation in Buildings

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Maria Wall, Energi och ByggnadsDesign. Förkunskapskrav: Byggnadsteknik. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och deltagande vid skissövningar och studiebesök. Webbsida: http://www.ebd.lth.se.

Mål
Förstå och kunna utforma effektiva energilösningar.

Innehåll
Strategier och metoder för energihushållning i byggnader. Passivt och aktivt solvärmeutnyttjande. Inglasade gårdar. Experimentbebyggelse. Byggnadstekniska och installationstekniska åtgärder för god energihushållning. Energiförsörjning. Forskning och utveckling.

Litteratur
Kompendier.