Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGNADSTEKNIK I ÄLDRE HUSABK040
Building Technology in Older Buildings

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, Bebyggelsvård. Prestationsbedömning: Närvaro 80% vid föreläsningar och studiebesök, aktivt deltagande i seminarier samt godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Förståelse för äldre byggnadsmetoder och dess relevans i modernt byggande.

Innehåll
Den byggnadstekniska utvecklingen med särskild inriktning på de sista 100 åren. Olika konstruktiva utföranden och material för såväl bärande som klimatskyddande delar. Byggnadsteknisk renovering.

Litteratur
Så byggdes husen 1880-1980 (Björk m fl). Sekelskiftets byggnadsteknik (Björk). Byggnadstekniken (Cornell).