Kursplan för läsåret 2002/2003
FÖRELÄSNINGAR I ARKITEKTUR - 02/03ABF130
Lectures in Architecture - 02/03

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Professor Finn Werne. Prestationsbedömning: 80%närvaro vid föreläsningar.

Mål
Kursens mål är att ge deltagarna utblickar mot arkitektur och stadsbyggande i Sverige och världen liksom om forskning och viktiga samhällsfrågor.

Innehåll
Kursen ges som en föreläsning under medverkan av inbjudna föreläsare från yrkesliv och högskolor i Världen, Sverige och Lund. Gästföreläsare kan vara allt från de stora aktuella namnen inom nutida arkitekturströmningar till forskare och lärare vid Lunds universitet/LTH.

Litteratur
Litteraturlista meddelas vid kursstart