Kursplan för läsåret 2002/2003
SKANDINAVISKT STADSBYGGANDEABF115
An Outline of Scandinavian Urbanism

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt David Sim. Förkunskapskrav: Två års arkitektutbildning eller motsvarande. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid undervisningstillfällena, godkänd seminarieuppgift/tentamen. Övrigt: Kursen ges primärt för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter.

Mål
Att ge en översikt inom Skandinaviskt byggande.

Innehåll
Föreläsningar, seminarier och exkursioner i syfte att ge en god översikt inom området Skandinaviskt stadsbyggande.