Kursplan för läsåret 2002/2003
SKANDINAVISK ARKITEKTURABF111
An Outline of Scandinavian Architecture

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt David Sim. Förkunskapskrav: Två års arkitektutbildning eller motsvarande. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid undervisningstillfällena, godkänd seminarieuppgift/tentamen. Övrigt: Kursen ges primärt för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter.

Mål
Kursen riktar in sig på att ge en översikt av arkitekturutvecklingen i de Skandinaviska länderna

Innehåll
Föreläsningar, seminarier och exkursioner i syfte att ge en god översikt inom området Skandinavisk arkitektur.

Litteratur
Christian Norberg-Schultz: Nightlands, MT Press.