Kursplan för läsåret 2002/2003
EKOLOGI I ARKITEKTUR OCH PLANERINGABF070
Ecology in Architecture and Planning

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Univ adj Birgitta Rydberg Mitchell. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid undervisningstillfällena och godkända, mindre projekt/arbetsuppgifter.

Mål
Kursens målsättning är att introducera utländska studenter i ekologisk arkitektur och planering och förse dem med relevant bakgrundsmaterial på engelska.

Innehåll
Kursplanen skall vara på svenska!

Litteratur
Litteratur kommer att väljas i samråd med de lärare som undervisar på kursen och beroende på vilka aktuella projekt de presenterar