Kursplan för läsåret 2002/2003
UTFORMNING AV HEMUTRUSTNING FÖR OLIKA LEVNADSVILLKORAAU200
Design of Kitchen Equipment for Various Living Conditions

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström. Prestationsbedömning: 80% närvaro samt att alla övningar skall vara godkända och inlämnade till Arkitektur III. Webbsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att lära ut ett globalt tänkande i såväl mikro- som makroperspektiv och ett systemtänkande där människa och material sätts in i ett ekologiskt sammanhang. Förståelse skall ges för hur produkter utformas och används i olika kulturer och att känd utformning av produkter skall kunna ifrågasättas. En behovs- och brukarorienterad attityd skall läras ut. Studenterna skall under denna kurs lära sig att arbeta i grupp.

Innehåll
Kursen behandlar matkedjan och bestämning av produkter för denna. Någon av dessa skall ingå som tillämpningsexempel i kursen. Information om olika marknader och deras lokala material och bränslen skall sökas i bibliotek och elektroniskt.
Brukarprov av produkter och beräkningar av energiåtgång skall göras i samband med matlagning vid tillgängliga spisar. Utifrån de valda produktfallen skall studenterna lösa problem med hjälp av kreativ problemlösningsmetodik, generera idéer och pröva dem.

Litteratur
Nyström, Maria: Focus Kitchen Design (avhandling). Westhoff, Beatrix och Germann, Doris: Stove Images. Nyström, Maria: From black Holes to Open spaces. Sims, Jacqueline: Spaces.