Kursplan för läsåret 2002/2003
SKISSTEKNIK OCH KOMMUNIKATIONAAU160
Design and Communication

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier godkända övningar och medverkan vid genomgångar. Webbsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att öka kunskapen om, och förmågan, att visualisera miljöer. Studenten kommer också att lära sig att använda olika typer av presentationstekniker för att förmedla ett budskap till en målgrupp.

Innehåll
Kursen innehåller skissteknik, ritteknik och semiotik.

Litteratur
Litteraturlista vid kursstart.