Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR I UNDERLANDETAAU120
Architecture in Wonderland

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Lars Reuterswärd. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd insats som opponent vid slutseminarium. Webbsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Syftet är att ge översiktliga kunskaper om byggande, arkitektur och stad för flertalet i ett globalt perspektiv.

Innehåll
Sveriges befolkning utgör 0,2% av jordens befolkning, och i-länderna tillsammans utgör bara 10%. Vad innebär arkitektur för alla andra? Hur bygger de? Hur bor de? Hur ser deras städer ut? Historiska, regionala, ekonomiska och sociala förutsättningar kommer att behandlas, liksom klimat, teknik och material. Kursen kommer även att behandla aktuella tendenser, särskilt urbaniseringen, och andra förändringsprocesser som stora delar av världen undergår. Exempel på övningsuppgifter kommer att avse de länder som avdelningen samarbetar med, dvs främst Vietnam, Filippinerna och Nepal, Tunisien och Algeriet, Botswana och Sydafrika samt Bolivia, Brasilien, Nicaragua och Costa Rica.

Litteratur
An Urbanizing World. Global Report on Human Settlements 1996, UNCHS, Oxford University Press 1996. Ambio Vol XXV, No.2, 1996, KVA, Stockholm 1996. Förenta Nationernas världskonferens om boende, bebyggelse och stadsutveckling - Habitat II, UD II:53, Stockholm 1997. Anna Leonsson: Den sinnliga staden - analysmetod som arbetsredskap, D1, Ark III, LTH 1997. Sara Hultén & Bernard Wouters: A Story of Superficial Memories - The Trinity of Architecture, Socio-culture and Tourism in Salvador da Bahia, Brazil, D2, Ark III, LTH 1997. V.S. Naipul: A House for Mr Biswas, Penguin Books 1996.