Kursplan för läsåret 2002/2003
KULTUR OCH BYGGNADSKONSTAAU111
Culture and Architecture

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström. Prestationsbedömning: 80% närvaro samt godkända arbetsuppgifter samt inlämnad kursvärdering. Webbsida: http://www.ark3.lth.se. Övrigt: Begränsat antal platser: 20. Kursen ges i första hand till deltagare i Arkitektur III-projekten AAU120 Arkitektur i underlandet och AAU150 Bo/stad - Arkitektur i mångkultur.

Mål
Målet är att ge insikter i det aktuella landets kultur, historia och utvecklingsperspektiv.

Innehåll
Kursen är i första hand uppbyggd för att samverka med projektet "Bo/stad - arkitektur i mångkultur". Tonvikten kommer att ligga på frågor som berör arkitektur, byggande och fysisk planering i det aktuella landet.

Litteratur
Litteraturlista vid kursstart.