Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR I STADSSAMMANHANGAAK040
Building in an Urban Context

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs 80 % närvaro vid föreläsningar, godkänd övningsuppgift samt deltagande i studieresa och seminarium.

Mål
Kursens mål är att vidarebefordra en aktuell diskussion om synen på rummet.

Innehåll
Kursen avser att behandla frågan om byggande i ett stadsmässigt sammanhang. Därvid diskuteras byggnaders egenskaper med hänsyn till användbarheten i ett tidsperspektiv samt egenskaper såsom ljus, tillgänglighet, gränser och rumssamband. Kursen kommer att vidarebefordra den aktuella arkitekturdebatten inom ILAUD-seminariet i Italien.

Litteratur
Till varje föreläsnings-seminarietillfälle utdelas litteratur som ligger till grund för ett sammanfattande slutseminarium. Arkitekter som ger sin syn på frågeställningen är: Peter Cook, Richard Rodgers, A+P Smithson, Herman Herzberger, GianCaralo de Carlo, Norman Foster, Renzo Piano (tape + slides) och andra.