Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR, BASKURS CAAH140
Architecture, Basic Course C

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tomas Tägil, Universitetsadjunkt David Sim, Universitetslektor Lars-Henrik Ståhl. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkänt resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd övningsassistenttid och mediaundervisning. Övrigt: Ges vart annat år för studenter i både första och andra årskurserna. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året.

Mål
· att gestalta byggnader och stadsmiljöer i en sammanvägning mellan helhet och detaljer

· att sammanväga estetiska, rumsliga, funktionella, tekniska, samhällsmässiga, ekologiska och andra aspekter genom kritiskt tänkande och kreativt problemlösande. Studenten tränas häri att arbeta med arkitektur som en integration mellan olika aspekter

· arkitektens verktyg som skisser, ritningar, konstnärliga tekniker, datormedia etc. Häri ska studenten utveckla en kreativ förmåga och tränas i hur arkitekten kommunicerar med bilder, ritningar, skisser, modeller och text

· städers och byggnaders organisation, struktur och användning

· städers och byggnaders tekniska uppbyggnad och dess material samt en grundläggande förståelse för byggnadsfysikaliska resonemang

· arkitekturens grundläggande begrepp och termer.

Innehåll
A1 inleder under läsperiod 1 med en introduktion till arkitektarbetets verktyg, media, tekniker, kommunikationssätt och begrepp.

A2 inleder under läsperiod 1 med uppgifter som tränar den kreativa, experimentella designprocessen med särskild vikt på arkitekturens och inredningens scenografiska egenskaper.

Läsperiod 2 ägnas gemensamt åt studier av stadens struktur och utformning under temat ”Att se och uppleva staden – stadsrummets anatomi och metamorfos”. I en serie övningar belyses och bearbetas olika egenskaper hos den europeiska staden. Två föreläsningsserier i ”kultur-bild” respektive ”ekologi-anatomi” stöder kunskapsmässigt analysuppgifter och projekt. Kursen betonar hur man upplever, analyserar och beskriver stadens (platsens) anatomi, metamorfoser och kontexter.


Arkitektur, baskurs C / Delprov 10102

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.


Arkitektur, baskurs C / Workshop0202

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.


Arkitektur, baskurs C / Delprov 20302

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.