Kursplan för läsåret 2001/2002
RUMSGESTALTNING OCH LJUDUPPLEVELSEVTA052
Spatial Design and Perception of Sound

Poäng: 1.5 Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Docent Per Hammer. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs 80% närvaro vid föreläsningar och experiment samt skriftliga redogörelser av laborationer. Övrigt: Ges ej läsåret 2001/02.

Innehåll:
Kursens syfte är att ge en översiktlig kunskap om och förståelse av rum med olika akustisk karaktär, samt grundläggande förståelse för principer inom byggnadsakustik och samhällsbuller.