Kursplan för läsåret 2001/2002
BALKTEORIVSM090
Beam Theory

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: M4, V3. Kursansvarig: Professor Per Johan Gustafsson. Rekommenderade förkunskaper: VSM031 Ram- och fackverksanalys.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, samt två obligatoriska inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.byggmek.lth.se

Mål:
Kursen skall ge en beskrivning av det mekaniska funktionssättet hos olika typer av balkar vid olika typer av belastning.

Innehåll:
Olika balkteorier och motsvarande matrisformulering behandlas; Bernoulli-Euler, Timoshenko och Vlasovs balkteori. Fördjupad kunskap om metoder vid analys av ramverk; statisk kondensation och transformationer. Krökt balk. Böjning, vridning enligt St Venant och formulering av ett tredimensionellt balkelement. Vlasovsk vridning och formulering av ett tunnväggigt balkelement. Stabilitetsproblem, böjknäckning, vridknäckning och vippning.

Litteratur:
CALFEM ver 3.3- A finite element toolbox to MATLAB, Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära, Lund 1999. Kurspärm med föreläsningsanteckningar och övningsuppgifter, Lund 2001.