Kursplan för läsåret 2001/2002
FINITA ELEMENTMETODENVSM040
The Finite Element Method

Poäng: 7.0 Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Forskarassistent Susanne Heyden.. Rekommenderade förkunskaper: VSM031 Ram- och fackverksanalys, FMA062 Tillämpad matematik.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, två duggor samt två obligatoriska konstruktionsuppgifter. Webbsida: http://www.byggmek.lth.se

Mål:
Kunna analysera olika typer av strukturmekaniska problem samt fältproblem med finita elementmetoden.

Innehåll:
Finita elementmetodens grunder: diskretisering, stark och svag form, approximerande funktioner och viktade residualmetoder. Fältproblem: värmeledning, grundvattenströmning och Saint-Venantsk vridning. Strukturmekaniska problem: Spänning och töjning, 2- och 3-dimensionell elasticitetsteori, balkar och plattor. Isoparametriska element och numerisk integration. Programmeringstekniska aspekter. Konstruktionsuppgifter som belyser metodiken vid överföring av konstruktionsproblem till modeller lämpliga för finit elementanalys.

Litteratur:
Ottosen, N., Petersson, H.: Introduction to the Finite Element Method, Prentice Hall 1992. Olsson, K.-G.: Introduction to the finite element method, problems, Byggnadsmekanik, Lund 1999. CALFEM ver 3.3 - A finite element toolbox to MATLAB, Byggnadsmekanik och Hållfasthetslära, Lund 1999.