Kursplan för läsåret 2001/2002
RISKHANTERINGSPROCESSENVBR170
Risk Management Processes

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: RH4. Kursansvarig: Professor Sven Erik Magnusson. Förkunskapskrav: TEK070 Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, MAM090 Människa, teknik, organisation och hantering av risker, VBR180 Riskanalysmetoder samt FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys.. Prestationsbedömning: Under utveckling. Webbsida: http://www.brand.lth.se/riskhantering/kurser/index.htm Övrigt: Begränsat antal deltagare: 37.

Mål:
Under utveckling.

Innehåll:
Under utveckling.

Litteratur:
Under utveckling.