Kursplan för läsåret 2001/2002
HUSBYGGNADSTEKNIKVBF630
Building Technology

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBH1. Kursansvarig: Manouchehr Hassanzadeh, e-post: Manouchehr.Hassanzadeh@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Den övergripande målsättningen med kursen är att
· ge elementära kunskaper om en byggnads konstruktiva utformning.
· ge grundläggande kunskaper om olika byggnadsdelar.
· ge översiktliga kunskaper om byggnadsfysikaliska frågor.

Innehåll:
Kursen behandlar i huvudsak olika byggnadsdelar och hur dessa sammanfogas till en ur byggnadsteknisk och byggnadsfysikaliskt synvinkel väl fungerande byggnad. Kursen innehåller, dessutom, byggnadsfysikaliska beräkningar och ritande av sektionsritningar. Identifiering av vanliga byggmaterial. Kunskaper och färdigheter inom kursen "Cad och beräkningsverktyg" används för färdigställande av inlämningsuppgifterna.

Litteratur:
Fastställes senast en månad före kursstart.