Kursplan för läsåret 2001/2002
FÖRVALTNINGVBE650
Maintenance Management

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBH3. Kursansvarig: Bengt Hansson, e-post: bengt.hansson@bekon.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Kursen skall ge kunskaper om förvaltningsprocessen. Studenterna skall efter kursen ha kunskaper om ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter.

Innehåll:
Ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter, intäkts- och kostnadsanalyser, likviditets- och årskostnadsberäkning, finansiering, fastighetsutveckling, drift och underhåll, underhållsplanering.

Litteratur:
Kurspärm i Fastighetsförvaltning, avdelning för byggnadsekonomi. Så byggdes husen 1880-1980, Svensk Byggtjänst.