Kursplan för läsåret 2001/2002
REHABILITERINGSTEKNIK OCH DESIGNTNX152
Rehabilitation Engineering and Design

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, M4. Kursansvarig: Universitetslektor, Tekn Dr Charlotte Magnusson. Rekommenderade förkunskaper: Rehabiliteringsteknik AK.. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig och muntlig projektredovisning. Webbsida: http://www.certec.lth.se/fk/ Övrigt: Delvis nätburen kurs, se http://www.certec.lth.se/fk/.

Mål:
Syftet med kursen är att:

Innehåll:
Kursen består av nätföreläsningar i designmetodik och rehabiliteringsteknik samt ett projektarbete som utförs tillsammans med industridesignstudenter som går kursen "Funktionshinder - universal design". Inlämningsuppgifter är knutna till föreläsningarna.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med ett specifikt funktionshinder eller en "design för alla"-produkt.

Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Litteratur:
Uppdaterad generell litteraturlista finns tillgänglig på http://www.certec.lth.se/fk/

Litteraturen anpassas i övrigt efter de individuella projektarbetena.