Kursplan för läsåret 2001/2002
REHABILITERINGSTEKNIK AKTNX096
Rehabilitation Engineering, Basic Course

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, M4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt, Tekn Dr Håkan Eftring. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig hemtentamen. Tentamen görs tillgänglig vid kursstart. Skriftlig och muntlig projektredovisning. Aktivt och konstruktivt deltagande i diskussioner på nätet premieras. Webbsida: http://www.certec.lth.se/ak/ Övrigt: Nätburen kurs med en del föreläsningar på plats. Se http://www.certec.lth.se/ak/.

Mål:
Syftet med kursen är att:

Innehåll:
Kursen behandlar teknikens möjligheter för människor med följande funktionshinder:

Kursen är nätburen med en del föreläsningar på plats, men kan också läsas på distans. Kursen skall vara tillgänglig också för studenter med funktionhinder.

Andelen direkt schemabunden undervisning är liten och berör främst deltagande i diskussioner med föreläsare, av vilka somliga själva har ett funktionshinder. Gruppuppgifter och individuella uppgifter styr upp kursen genom prestationskrav varje vecka. Laborationer och diskussioner sker också över nätet.

Litteratur:
Nätföreläsningarna med vissa obligatoriska länkar och fördjupningstexter.