Kursplan för läsåret 2001/2002
KOGNITIONSERGONOMITNS112
Cognitive Ergonomics

Poäng: 4.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt, Tekn Dr Håkan Eftring. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av gruppuppgift. Varje student skall opponera skriftligt på någon annan grupps uppgift. Webbsida: http://www.certec.lth.se/kogn/

Mål:
Syftet med kursen är att:

Innehåll:
Kursen i kognitionsergonomi består av en gruppuppgift där olika apparaters användargränssnitt analyseras utifrån ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgiften utförs i grupper om ca 4 personer.

Den teoretiska delen av kursen utgörs av föreläsningar/seminarier med tillhörande inlämningsuppgifter.

Föreläsningarna/seminarierna behandlar följande områden:

Litteratur:
Norman, Donald: Design of everyday things. Förlag: DOUBLEDAY & CO INC.,1990, USA, Paperback eller MIT P,1998, UK, Paperback

Material som delas ut i samband med föreläsningarna/seminarierna.