Kursplan för läsåret 2001/2002
TURBOMASKINERNAS TEORIMVK026
Theory of Turbomachinery

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3ET. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Tord Torisson. Förkunskapskrav: FMA012 Matematik, FMA062 Tillämpad matematik och MMV012 Termodynamik med strömningslära.. Prestationsbedömning: Rätt att delta i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar redovisats skriftligt. Webbsida: http://www.vok.lth.se/Tpe/education/turbo.htm

Mål:
Kursen ger kunskaper om hur turbomaskiner är uppbyggda och dess funktionssätt.

Innehåll:
Kursen ger de kunskaper om teorin för de termiska turbomaskinerna som erfordras för fördjupade studier av främst ång- och gasturbiners konstruktion och driftegenskaper.
Elementär teori för turbomaskiner arbetande med kompressibla arbetsmedier. Förluster och verkningsgradsbegrepp. Dellastegenskaper och dellastreglering. Metoder för beräkning och dimensionering av ångturbiner.
Kursen behandlar de typer av turbomaskiner som är allmänt förekommande i industriella sammanhang, axial- och radialturbiner/kompressorer, pumpar, fläktar etc.

Litteratur:
Kompendier utarbetade vid institutionen.