Kursplan för läsåret 2001/2002
TILLVERKNINGSMETODER FÖR IMMT185
Production and Manufacturing Methods

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: I1, T3. Kursansvarig: universitetslektor Carin Andersson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom området produktionsteknik. Kursen är väsentligen inriktad mot de maskiner, verktyg och bearbetningsprinciper som används för att på ett konkurrensmässigt sätt form- och egenskapsge ett material.

Innehåll:
Kursen begränsas till att omfatta metodgrupperna plastisk bearbetning, skärande bearbetning och ickemekaniska bearbetningsmetoder.
Dimensionsmätning och toleranser, ytors egenskaper och karaktär, material- och deformationsmodeller, modeller för plastisk bearbetning, formning av massiva ämnen, formning och klippning av plåtämnen, metoder och teorier för skärande bearbeting, slip- och polermetoder samt gnist- och laserbearbetning.

Litteratur:
Jan-Eric Ståhl m.fl.: Verkstadstekniska tillverkningsmetoder del I med övningsbok, Institutionen för mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, LTH/LU, Lund 1998.
Formelsamling - Verkstadstekniska tillverkningsmetoder av C Andersson.