Kursplan för läsåret 2001/2002
KOMPOSITTEKNOLOGIMMT171
Composite Technology

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Doktorand Anders Nilsson. Förkunskapskrav: MMT012 Tillverkningsmetoder och FKM015 Konstruktionsmaterial AK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen behandlar kompositmaterials uppbyggnad, egenskaper och potentiella användningsområden inom det verkstadstekniska området.

Innehåll:
Förutom grundläggande mekaniska principer innehåller kursen fibermaterial och fibertyper, matrismaterial, mekaniska och termiska egenskaper, tillverkningsteknik, bearbetningsteknik och samt praktiska tillämpningar och möjligheter. Kursen kan med fördel fortsätta i projekt inom ämnet materialteknik.

Litteratur:
Från fiber till komposit, tillämpad materialteknik, MTV/LTH, KF-Sigma. Övningsbok: Från fiber till komposit, tilläpad materialteknik, MTV/LTH, KF-Sigma.