Kursplan för läsåret 2001/2002
FORM OCH FÄRGMMK080
Form and Colour

Poäng: 3.0 Betygskala: UG. Valfri för: M4. Kursansvarig: Tf prof Robert Bjärnemo och univ.adj. Per Kristav. Förkunskapskrav: MMK010 Ritteknik och datorstödd ritning.. Rekommenderade förkunskaper: Basblocket i CI-utbildningen i maskinteknik.. Prestationsbedömning: För att erhålla slutbetyg krävs att alla övningsuppgifter och projektuppgift genomförts och godkänts. Övningsuppgifterna, som är inriktade mot metod- och teknikträning, bedöms ettdera godkända eller underkända liksom projektuppgift. Webbsida: http://www.mkon.lth.se

Mål:
Kursens mål är att ge kännedom om de verktyg industridesignern utnyttjar i produktutformningsarbetet. Vidare ska de förvärvade färdigheterna och kunskaperna fungera som referens, för att i den framtida yrkesrollen som konstruktör/produktutvecklare vara beställare av formgivningsinsatser från specialister, industridesigners, inom området.

Innehåll:
Grundläggande gestaltningsteorier, samt grunderna i färglära och datorstöd, föreläses under 16 timmar. Merparten av kursen sker i form av övningar, 49 timmar, inom nämnda moment. Utöver användandet av traditionella rit- och skisshjälpmedel ingår också ett avsnitt om datorns användning i arbetet.

Litteratur:
Rodwell, Jenny: Lär Dig Teckna, Strömbergs Bokförlag, 1994