Kursplan för läsåret 2001/2002
PROJEKT ÅK 3MMH690
Project Year 3

Poäng: 4.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: MMH3. Kursansvarig: Kursansvariga i kurserna Databaser, Marknadsföring och ekonomi samt Multimediadesign. Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna godkänd och underkänd förekommer. För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutprodukt. 2. Godkänd skriftlig dokumentation. 3. God-känd muntlig redovisning. 4. Fullgjord opposition på annans arbete.

Mål:
Deltagarna integrerar kunskaper och färdigheter från kurserna Marknadsföring och ekonomi, Databaser samt Multimediadesign som ges parallellt med denna kurs.
· Kursdeltagarna skall ha analyserat och tagit fram informationsbehov för ett företag eller organisation ur ett marknadsföringsperspektiv.
· Kursdeltagarna skall få erfarenhet i att självständigt tidsplanera och driva ett projekt från idéstadiet fram till färdig produkt.

Innehåll:
· Projektplanering.
· Informationsinsamling och tolkning av denna information.
· Strukturering av insamlat material i en databas.

Litteratur:
Wikström m fl: Det interaktiva företaget, Svenska förlaget 1998, ISBN 91-7738-490-3.