Kursplan för läsåret 2001/2002
RÖRLIGA BILDERMMH660
Moving Pictures

Poäng: 8.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: MMH2. Kursansvarig: Anders Wikström, e-post: anders.wikstrom@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: 1. Matematik 2. Bild och Ljud.. Prestationsbedömning: Skriftliga prov/två uppsatser, en kursexamination, hemuppgifter samt projektlaborationer. Projektlaborationerna redovisas skriftligt och muntligt. Övrigt: Rekommenderade förkunskaper planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03.

Mål:
Kursen behandlar hur bilder och bildsekvenser, med stöd av matematiken, kodas och komprimeras för att lagras och överföras effektiv (med begränsad bandbredd).

Innehåll:
Bildpresentation, digitala bilder, spektralrepresentation av bilder, TV, digital och HDTV. Det mänskliga synsinnet och dess begränsningar, bildkompression, entropikodning, icke-förlustfria kompressionsmetoder, videokodning. Standarder (MPEG 1, 2 och 4). Animering.

Litteratur:
Ghanbari, Mohamed: Videocoding, Short Run Press Ltd, Exter 1999, ISBN 0-85296-762-4.