Kursplan för läsåret 2001/2002
DATORGRAFIKMMH622
Computer Graphics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: MMH1. Kursansvarig: universitetsadjunkt Mathias Haage, e-post: Mathias.Haage@cs.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: FMA680 Matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, redovisning av projekt. Webbsida: http://www.cs.lth.se

Mål:
Kursen behandlar begrepp och metoder som används vid produktion av grafik på dator. Den studerande ges teoretisk och teknisk förståelse för ämnet samt grundläggande färdighet i att använda en modern grafikapplikation. Kursen fokuserar på tredimensionell grafik.
En koppling till kursen Matematik finns på så sätt att matematiska begrepp och metoder synkroniseras och förklaras tillsammans med den grafiska teorin.

Innehåll:
Grundläggande tekniker för rendering, modellering och animering. Programvara.

Litteratur:
Polevoi, Rob: 3D Studio Max in Depth, Coriolis 1999, ISBN 157610432X.