Kursplan för läsåret 2001/2002
MULTIMEDIADESIGNMMH606
Multimedia Design

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: MMH3. Kursansvarig: Lise Jensen, e-post: lise.jensen@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: MMH611 Kompositin och MMH30 Människa-media-interkation. Prestationsbedömning: Skriftlig examen. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Deltagarna får kunskaper i hur man skapar en multimediaproduktion.
· Deltagarna skall ha praktiserat tekniker för att integrera text, bild, ljud, animeringar och video i ett datorprogram.
· Deltagarna skall ha praktiserat tekniker för att integrera en databas i detta program.
· Deltagarna skall ha tillägnat sig tekniken för att distribuera denna produkt.

Innehåll:
· Prototypframtagning.
· Programmering i Macromedia Director.
· Bild-, ljud- och videobehandling.
· Databas i multimediautveckling.
· Installationsprogram för PC.

Litteratur:
Roberts, Jason: Director 7 Demystified, Peachpit Press 1999, ISBN 0-201-35445-4