Kursplan för läsåret 2001/2002
TRANSMISSIONER AKMME031
Transmissions, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2. Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar. Förkunskapskrav: 3 av 4 delkurser i matematik AK, FMA012 (gäller för M).. Rekommenderade förkunskaper: FME051 mekanik och FHL013 hållfasthetslära.. Prestationsbedömning: Obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska konstruktionsuppgifterna fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Mål:
Kursen ger insikt i hur bromsar, kopplingar, kuggväxlar, remväxlar och kedjeväxlar beräknas.

Innehåll:
Band-, skiv- och trumbromsar. Kopplingar. Analys av kuggväxlar, planetväxlar, remväxlar och kedjeväxlar.

Litteratur:
Vedmar, L.: Transmissioner.