Kursplan för läsåret 2001/2002
ARBETSMILJÖMAM640
Working Environment

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: MMH2. Kursansvarig: Fredrik Rassner, e-post: fredrik.rassner@design.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ger studenterna sådana kunskaper att de kan göra en helhetsbedömning (användare-miljö-organisation) av den miljö som multimedia produkter ska produceras och användas i. De ska kunna arbeta med utformningen av såväl hela system som enskilda multimediaprodukter.
Kursen behandlar såväl miljön vid produktion av multimediaprodukter som slutanvändarens totala miljö.

Innehåll:
Användning

 • Produktionsmiljöer (multimediabyrå, distansarbete)

 • Användarmiljöer (arbetsplats, publikt, privat)
 • Användare (kompetens, ålder, kön, funktionshinder)
 • Individ

 • Fysisk miljö: Belastningsergonomi, belysning, ljudmiljö, termiskt klimat, elektromagnetiska fält, kemiska faktorer kopplade till datorarbete (t ex damm/allergi), sjuka hus, ventilation.
 • Psykologiska och sociala aspekter, t ex stress, distansarbete, konflikthantering.
 • Planering av miljöer/utrustning med hjälp av multimedia/VR, knytning till institutionens forskningsprojekt .
 • Organisation

 • Arbetsorganisation, gruppteori, ledarskap.
 • Förändringsprocessen.
 • Arbetsmarknadens lagar och avtal.
 • Litteratur:
  Bohgard M, Ericsson M, Karlsson S, Lövsund P, Oderick P: Arbete Människa Teknik, Arbetarskyddsnämnden 1994, ISBN 91-7522-414-3.
  Kopierat material i samband med föreläsningarna.