Kursplan för läsåret 2001/2002
POLYMERA MATERIAL, PROJEKTKPO021
Polymeric Materials, Project

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Valbar för: K4Lä, K4Ma. Kursansvarig: Professor Frans Maurer. frans.maurer@polymer.lth.se. Förkunskapskrav: KTE031 Process- och Polymerteknologi.. Rekommenderade förkunskaper: KTE080 Polymerkemi eller KPO010 Polymerfysik.. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningarna. För godkänt betyg fordras aktivt deltagande i och redovisning av resultaten från tillämpningsövningarna. Webbsida: http://www.polymer.lth.se Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat. För inriktningen Polymerteknologi gäller att KPO021 Polymera material, projekt + KTE110 Projekteringsmetodik kan ersätta KAT070 och KTE120 som projektkurs.

Mål:
Kursen skall ge fördjupad insikt om hur polymera material kan användas för olika ändamål.

Innehåll:
Kursen skall belysa hur materialets funktion i slutapplikationen beror av fysikalisk-kemiska egenskaper hos de använda polymererna, av bearbetningsprocessen och av produktens uppbyggnad. Kursen genomförs i samarbete med industriföretag i regionen. Inom kursen behandlas tre av följande tillämpningar:
1. Färg, lack och lim.
2. Gummimaterial.
3. Förpackningsmaterial.
4. Medicinska tillämpningar.
5. Kompositmaterial.

Litteratur:
Handböcker och annat material tillhandahålles inom avdelningen.