Kursplan för läsåret 2001/2002
ALLMÄN KEMIKOO601
General Chemistry

Poäng: 3.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: HBIO1, IKH1. Kursansvarig: Ingrid Lönnqvist, e-post: ingrid.lonnqvist@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.hbg.lth.se Övrigt: Endast betygen godkänd eller underkänd används. Godkänd kurs i Allmän kemi planeras utgöra förkunskapskrav för kursen i provbehandling i åk 2.

Mål:
Kursen i allmän kemi säkerställer grundläggande kemikunskaper. Stor vikt läggs vid träning i att lösa kemiska beräkningsuppgifter.

Laborationerna ger grundkunskaper i allmänt laboratoriearbete där säkerhetsföreskrifter, kunskap om laboratoriemateriel och metoder är viktiga moment.

Innehåll:
· Grundläggande begrepp
· Stökiometri
· Gasernas kemi och gaslagarna
· Homogena jämvikter
· Laboratoriemetodik, mätvärdesstatistik och laboratoriesäkerhet

Litteratur:
· Kursbok meddelas senast en månad innan kursstart.
· Aylward, G: Chemical Data. Fourth Ed., John Wiley & Sons, 1999, ISBN
0-471-34021-9
· Laborationer i Allmän kemi