Kursplan för läsåret 2001/2002
STRUKTURANALYSKOK040
Structure Analysis

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valbar för: K4Bi. Kursansvarig: Professor Olov Sterner, Olov.Sterner@orgk2.lth.se. Förkunskapskrav: KOK011 Organisk kemi AK.. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.

Mål:
Kursen presenterar moderna spektroskopiska metoder och andra tekniker som kan användas för att strukturbestämma lågmolekylära organiska ämnen. Dessutom ges praktiska färdigheter i att använda dessa metoder på ett rationellt sätt och stor vikt läggs vid förmågan att från spektroskopiska data föreslå strukturen eller delstrukturer hos ett ämne.

Innehåll:
Tyngdpunkten ligger på viktiga spektroskopiska metoder som NMR-spektroskopi och masspektrometri, men även utnyttjandet av t ex molekylmekaniska beräkningar kommer att behandlas. Undervisningen består dels av föreläsningar, som behandlar den teoretiska bakgrunden för strukturanalys och dels av praktiskt inriktade övningar. Det problembaserade inslaget i undervisningen är stort och varje student kommer att på egen hand få lösa ett antal strukturer utifrån verkliga data som dels tillhandahålls och dels tas fram av eleven själv.

Litteratur:
Pavia, D.L.; Lampman, G.M.; and Kriz, G.S.: Introduction to Spectroscopy. 2:dra uppl. Saunders College Publishing, 1996, ISBN 0-03-015248-8.