Kursplan för läsåret 2001/2002
FÖRDJUPNINGSKURS I ETT ELLER FLERA ÄMNENKKK000
Advanced course in one or more subjects

Poäng: 10.0 Betygskala: UG. Valfri för: K3, W4. Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med utbildningsledaren. Olle.Holst@biotek.lu.se. Förkunskapskrav: Grundkurs i motsvarande ämne(n).. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport, muntlig redovisning. Webbsida: http://www.lth.se Övrigt: Undervisningens omfattning: 10 veckor. Självstudietid: 5 veckor En plan för arbetet skall upprättas i samarbete med utbildningsledaren före starten.

Mål:
Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper i etter eller - tvärvetenskapligt - i flera ämnen.

Innehåll:
Handledda självständiga litteraturstudier via databaser och bibliotek, handlett självständigt laborativt arbete i nära anslutning till pågående forskningsprojekt, skriftlig rapportering på svenska eller engelska enligt standard från internationellt granskade tidskrifter samt muntlig rapportering vid offentligt annonserat seminarium på svenska eller engelska.

Litteratur:
Vetenskapliga originalartiklar med anknytning till det laborativa arbetet.