Kursplan för läsåret 2001/2002
BIOTEKNIKKBT070
Biotechnology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Bt. Valbar för: K4Lä. Kursansvarig: Professor Olle Holst. Olle.Holst@biotek.lu.se. Förkunskapskrav: KMB015 Allmän mikrobiologi.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges vid behov på engelska.

Mål:
Att ge grundläggande kunskaper i bioteknik, särskilt fermentationsteknik och enzymteknologi.

Innehåll:
Föreläsningarna behandlar: odlingsteknik, mikrobiell kinetik, enzymteknologi, biokatalysatorer, genteknik, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosafety, bioreaktorer, miljöbioteknik samt svensk bioteknisk industri.

Litteratur:
Enfors, S-O., Häggström, L.: Bioprocess Technology, Fundamentals and Applications, KTH. Stenciler.