Kursplan för läsåret 2001/2002
BIOANALYSKBT050
Bioanalytical Chemistry

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valbar för: K4Bt. Kursansvarig: Professor Bo Mattiasson. Bo.Mattiasson@biotek.lu.se. Förkunskapskrav: KBK020 Biokemi FK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål:
Att ge en överblick över användningen av biologiska enheter i analytiska system. Att ge praktisk träning i att använda sådana system.

Innehåll:
Kursen skall ge en god inblick i moderna analysmetoder baserade på biokemiska molekyler. Sålunda omfattas enzymatisk-, immunokemisk- och DNA-baserad analys. Biosensorer. Analys för det välutrustade laboratoriet ingår likaväl som fältmässig analysteknik. Analys av enskilda prover och kontinuerlig analys för processövervakning är två moment som ingår. Provtagning och provbehandling är viktiga inom bioanalysen och de ingår därför i kursen. Dessutom innefattas användning av konventionell analysteknik för att följa bio-processer. Tillämpningar kommer att väljas främst inom biotekniken och i viss mån från livsmedelsområdet och miljöområdet.

Litteratur:
Kompendier och översiktsartiklar som utdelas i samband med kursen.