Kursplan för läsåret 2001/2002
INSPIRATIONSKURS I INDUSTRIDESIGNIDE010
Inspiring Introduction to Industrial Design

Poäng: 4.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Gästprofessor Lena Sperling. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd inlämningsuppgift (referat), godkänd avslutande dokumentation samt närvaro vid 80% av föreläsningar och diskussioner. Webbsida: http://www.ide.lth.se/

Mål:
Kursen skall en inledande inblick i industridesign i praktik och teori samt utgöra en källa till inspiration i studierna.

Innehåll:
I kursen presenteras olika verksamheter, designprocesser och förhållningssätt i och kring ämnesområdet industridesign. Ledande industridesigners, formgivare, forskare och kulturpersonligheter medverkar som föreläsare. Efter föreläsningstimmarna ges tillfälle till diskussion av aktuella frågeställningar samt tid för reflektion.

Litteratur:
Enligt rekommendation av föreläsarna.