Kursplan för läsåret 2001/2002
MATEMATISK STATISTIKFMS601
Mathematical Statistics

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDH1, IEH1, PVH1. Kursansvarig: Johan Hugosson, e-post: johan.hugosson@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematik: Analys 1.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se Övrigt: Rekommenderade förkunskaper planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03.

Mål:
Kursen skall ge förmåga att använda modeller för slumpmässiga fenomen och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och statistisk interferens.

Innehåll:
· Beskrivande statistik.
· Sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende händelser.
· Stokastiska variabler, väntevärde och varians.
· Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar.
· Funktioner av stokastiska variabler.
· Punktskattning, intervallskattning, hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer.
· Linjär regression.

Litteratur:
Vännman K: Matematisk statistik, Studentlitteratur., 1990, ISBN 91-44-32181-3.
Stenciler.