Kursplan för läsåret 2001/2002
KOMPLEX EKONOMIFMF170
Complex Economy

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, I4, M1. Kursansvarig: Thomas Guhr. Rekommenderade förkunskaper: Obligatoriska kurser inom matematik och fysik inom resp program.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/Thomas.Guhr/complexeconomy.html Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål:
Varför anställer banker och konsultfirmor ett allt större antal fysiker? - Därför att metoder från statistisk fysik har blivit mer och mer viktiga inom ekonomin. Denna kurs är en introduktion till detta snabbt växande område där metoder och modeller hämtade från fysiken presenteras.

Innehåll:
· Några inledande kommentarer om statistisk fysik
· Grundläggande begrepp och mekanismer inom ekonomi och kapitalmarknader: arbritage, aktier, finansderivat, optioner, portfölj och riskhantering.
· Stokastiska modeller för aktiemarknaden: Grupper av Brownsk rörelse, stokastiska processer, fördelningar, gränsvärdessatser och fysikalisk tolkning.
· Black och Scholes teori för optioner: Diffusionsekvationer, Itos lemma, riskantering
· Korrelationer mellan aktier: riskhantering, brus, slumpmatriser och formell likhet med kvantkaos.
· Kontroversiella teorier: Är det möjligt att förutsäga börskrascher? Finns det likheter mellan börskrascher och jordbävningar?

Litteratur:
Kompendium