Kursplan för läsåret 2001/2002
KONTINUUMSMEKANIKFME021
Continuum Mechanics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: F3, M4, V4. Kursansvarig: univ lektor Ebbe Lundgren.. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande FME011 Mekanik GK för F.. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter.

Innehåll:
Kursen ger en enhetlig och överskådlig framställning av deformerbara kroppars mekanik, dvs en allmän mekanik för fasta, flytande och gasformiga materiella kroppar i rörelse. Samspelet mellan balansekvationer och konstitutiva relationer för materialets beteende motiveras och illustreras och kursen ger också en introduktion till cartesisk tensoranalys och teorin för stora deformationer.
Kursinnehåll: allmänna konservations- och balansekvationer för massa, rörelsemängd, kraft etc introduceras, deformation och kinematik för deformerbara kroppar, kraft och spänningar i deformerbara kroppar, förhållandet mellan globala och lokala balansekvationer, enkla konstitutiva samband, elasticitet och viskösa fluider, exempel på konkreta lösningar.

Litteratur:
Fastställes senare.