Kursplan för läsåret 2001/2002
STRUKTURMATERIALFKM041
Structural Materials

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: universitetslektor Srinivasan Iyengar. Rekommenderade förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK f M.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Webbsida: http://www.lth.se

Mål:
Att ge de studerande fördjupade kunskaper om materialvetenskapliga begrepp och processer som är viktiga för att kunna behandla och använda material i forskning och industri.

Innehåll:
I kursen behandlas: kristallstrukturer, stereografiska projektioner, gitterdefekter, fasjämvikter och fasomvandling. Diffusion. Materialkarakterisering. Termofysikaliska egenskaper. Plastisk och krypdeformation, brott. Härdningsmekanismer. Vanligaste tekniska materialtyper samt speciella material som biomaterial och idrottsmaterial. Korrosion och ytteknik.

Litteratur:
Smallman, R.E. & Bishop, R.J.: Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Sixth Edition, Butterworth and Heinemann (1999), ISBN 0 7506 4564 4