Kursplan för läsåret 2001/2002
HÖGTEMPERATURMATERIAL FKFKM031
High Temperature Materials

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: F4, I3, M4. Kursansvarig: universitetslektor Srinivasan Iyengar. Rekommenderade förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Webbsida: http://www.material.lth.se

Mål:
Efter genomgången kurs ska teknologen självständigt kunna värdera och utveckla materialtekniska lösningar i samband med konstruktioner som arbetar vid höga temperaturer. Kursen ger fördjupade kunskaper om egenskaper hos och konstruktion med högtemperaturmaterial såsom metaller och keramer.

Innehåll:
Kursen tar upp material för högtemperaturtillämpningar och de fenomen och problem som uppkommer vid användning av materialen.
Materialbeteende vid hög temperatur: Plasticitet, utmattning, kryp, oxidation och korrosion.
Metaller och intermetaller, rostfria stål, nickel- och koboltbaslegeringar, keramer och kermet för högtemperaturtillämpningar. Legeringsteori, värmebehandling och härdningsmekanismer. Termiska barriärskikt och ytbeläggningar.

Litteratur:
Meetham, G. W. & M. H. Van de Voorde: Materials for High Temperature Engineering Applications, Springer-Verlag(2000), ISBN 3-540-66861-6.