Kursplan för läsåret 2001/2002
MILJÖMÄTTEKNIKFKF100
Methods for Environmental Monitoring

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: F4, W4. Kursansvarig: Professor Bengt Martinsson, bengt.martinsson@PIXE.lth.se, Universitetslekor Erik Swietlicki, Erik.Swietlicki@pixe.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper inom fysik.. Prestationsbedömning: Projektarbete och skriftlig tentamen betygsätts och sammanvägs till slutbetyg. Övrigt: Kursen ges i samarbete mellan avd. för arbetsmiljöteknik, atomfysik, kärnfysik, matematisk statistik och organisk kemi vid teknisk fakultet samt ekologiska institutionen vid Lunds Universitet. Samarbetet sker inom Centrum för Miljömätteknik.

Mål:
Kursens mål är främst att förmedla kunskaper i avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön. Undervisningen syftar även till att ge en nödvändig grundläggande kunskap om problemen knutna till luftföroreningar.

Innehåll:
Presentation av olika allmänna luftmiljöproblem. Genomgång av olika typiska mätsituationer. Flerfasproblematik speciellt vid luftföroreningsstudier. Fysikaliska och kemiska processer vid luftföroreningar.
Genomgång av olika fysikaliska och kemiska mät- och analysmetoder för miljöfrågeställningar.
Laborationsdelen innebär att de studerande bereds tillfälle att direkt arbeta med högteknologisk forskningsutrustning.

Litteratur:
Kopierat material från de medverkande institutionerna och avdelningarna.