Kursplan för läsåret 2001/2002
FYSIKFAF601
Physics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: HG1, IBH1, PRH1. Kursansvarig: Rolf Petersson, e-post: rolf.petersson@fysik.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Mål:
Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper inom områdena experimentell fysik, mekanik och fluidfysik. Kursen är även förberedelse för mekanikkursen i läsperiod 4 och övriga kurser. Efter genomgången kurs skall den studerande:
· Kunna kontrollera samband med dimensionsanalys.
· Kunna rita frikroppsdiagram och utifrån dessa utföra beräkningar för jämviktstillstånd och icke-jämviktstillstånd.
· Kunna använda Newtons lagar för statiska och icke-statiska system.
· Behärska begreppen konservativa och icke-konservativa krafter samt kunna utföra beräkningar med hjälp av energiprincipen.
· Behärska Keplers lagar.
· Behärska grundläggande begrepp inom fluidfysiken.
· Kunna utföra beräkningar inom hydrostatiken.

Innehåll:
· Experimentell fysik.
· Tryck och dragkrafter.
· Newtons rörelselagar och tillämpningar av dessa.
· Arbete, kinetisk och potentiell energi.
· Vridmoment.
· Rotationsdynamik.
· Keplers lagar.
· Grundläggande begrepp för gas och vätskeströmning.
· Statiskt bestämda system av krafter.

Litteratur:
Fastställes senast en månad före kursstart.