Kursplan för läsåret 2001/2002
OPTISK TEKNIKFAF090
Advanced Optics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Sven-Göran Pettersson, sven-goran.pettersson@fysik.lth.se.. Rekommenderade förkunskaper: Deltagande i Fysik SK och Matematik SK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FEOptisktek/index.htm

Mål:
Syftet med kursen är att ge experimentella och teoretiska kunskaper angående moderna optiska komponenter, metoder och viktiga tillämpningar.

Innehåll:
Föreläsningar: Ljusutbredning, detektorer, optiska material, optiska modulatorer, fiberoptik, integrerad optik, fourieroptik, holografisk inerferometri, faskonjugering.

Demonstrationer: Studiebesök och aktuell optisk forskning.

Laborationer: Fiberoptik. Laserdobblervelocimetri och dynamisk ljusspridning. Fourieroptik och bildbehandling. Faskonjugering och holografisk interferometri.

Litteratur:
Kompendium i Optisk teknik.