Kursplan för läsåret 2001/2002
SIGNALBEHANDLINGETT620
Signal Processing

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IEH2. Kursansvarig: Magnus Nilsson, e-post: magnus.nilsson@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Krets- och mätteknik.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkända laborationer. Övrigt: Rekommenderade förkunskaper krets- och mätteknik del 1 planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03.

Mål:
Kursen ger:
· Kunskap om tidskontinuerlig systemteori
· Kunskap om design och implementering av analoga filter
· Kunskap om sampling och rekonstruktion av analoga signaler
· Kunskap om tidsdiskret systemteori
· Kunskap om design och implementering av digitala filter.

Innehåll:
· Tidskontinuerlig systemteori, systemfumktion, impulssvar, faltningsintegral och frekvensfunktioner.
· Filterapproximationer, lågpass. Butterworth, Chebyshev och Cauer.
· Frekvenstransformationer, högpass, bandpass och bandspärr.
· Implementering av analoga filter. Aktiva RC-filter. Switchade C-filter.
· Förbehandling av analoga signaler. Sampling, A/D-D/A-omvandling. Rekonstruktion.
· Tidsdiskret systemteori, differensekvation, faltningssumma. Z-transform, Fouriertransform, DTF.
· Digitala FIR-filter, lineär fas, fönstermetoden. Parks-McClellan's metod.
· Digitala IIR-filter, bilineär transformation.
· Strukturer för realisering, direktform, kaskadform, parallellform.

Litteratur:
Ludeman, L C: Fundamentals of Digital Signal Processing, ISBN 0-471-61306-1 eller 0-471-60363-5 (inbunden).
Björkman, L A: Tidskontinuerlig Systemteori, Sammanfattning. Kompendium, 1996.
Björkman, L A: Design av Aktiva RC-filter, Kompendium, 1996.
Björkman, L A: Övningsuppgifter i Analog Signalbehandling, Kompendium, 1996.
Björkman, L A: Övningsuppgifter i Digital Signalbehandling, Kompendium, 1996.
Björkman, L A: Datorövningar i Signalbehandling, Kompendium, 1996.