Kursplan för läsåret 2001/2002
ELEKTRONIKKONSTRUKTIONETI300
Electronic Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: IEH3. Kursansvarig: Bernt Arne Jönsson, e-post: bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: 1. Analogteknik 2. Digitalteknik.. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs och projektarbete. Övrigt: Endast betygen godkänd och underkänd förekommer. Två obligatoriska studiebesök ingår. Rekommenderade förkunskaper planeras bli förkunskapskrav läsåret 02/03.

Mål:
Kursen ger
· Kunskaper om konstruktion och uppbyggnad av elektroniska apparater.
· Ökad komponentkännedom.
· Kännedom om standarder och dokumentering.

Innehåll:
· Komponentkännedom.
· Förbindningsmetoder, CAD och kapslingstyper.
· Elektromagnetiska störningar, EMC och skärmning.
· Tjockfilms- och tunnfilmsteknik, hybrider.
· Strömförsörjning, spänningsaggregat och ackumulatorer.
· Kretskort, jordplansteknik och komponentplacering.
· Termisk konstruktion.
· Dokumentation, kvalitetssäkring, standarder.

Litteratur:
Kompendium.
Kompletterande stenciler.