Kursplan för läsåret 2001/2002
KRETSTEORI FÖR FETE021
Circuit Theory

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: universitetslektor Mats Gustafsson, Mats.Gustafsson@teorel.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Delkurserna i matematik schemalagda före denna kurs.. Prestationsbedömning: Skriftligt prov (5 timmar). Webbsida: http://www.teorel.lth.se/

Mål:
Syftet med kursen är att ge teknologen:

Innehåll:
Diskreta element och diskreta kretsar. Potential, spänning och ström. Kirchhoffs lagar. Resistorer, spännings- och strömkällor. Linjära, tidsinvarianta nät. Grundläggande räkneregler för likströmsnät. Serie- och parallellkoppling. Spänningsdelning och strömgrening. Nodanalys och maskanalys. Superpositionssatsen. Tvåpolssatsen. Operationsförstärkaren. Induktorer och kondensatorer. Tidsförlopp i kretsar av första och andra ordningen. Stationär sinusform. Komplexa metoden. Impedans och admittans. Komplex effekt och effektanpassning. Induktiv koppling. Den ideala transformatorn. Något om trefassystem. Allmänna tidsförlopp behandlade med laplacetransformation. Tillämpningar på kretsar med och utan begynnelseenergi. Enkla filter. Poler och nollställen. Stabilitet.

Litteratur:
Petersson, G.: Elektriska nät. Exempelsamling.